Vad är BMS?

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Ett byggnadsledningssystem är ett datorbaserat system installerat i byggnader för att hantera och övervaka utrustning som luftkonditionering, värme, ventilation, belysning, kraftsystem, säkerhetsanordningar, IoT-sensorer, energi- och gasmätare.

Traditionell BMS består av servrar, övervakningsenheter, fältbussar, styrenheter, ingångar och utgångar. De är också kända som Building Automation Systems (BAS).

En BMS kopplar samman VVS och olika byggnadsutrustning för att fungera som en integrerad enhet. Helst bör de centralisera verksamheten och göra data lättare att visualisera med hjälp av ett användargränssnitt eller konsol.

BMS har utvecklats till en serie inkompatibla komponenter och ogenomträngliga arkitekturer. Deras korrekta användning sparar 30 % av energiräkningen, men de finns bara i 15 % av stora och exklusiva byggnader på grund av deras kostnad och komplexitet.

Vi bryter igenom kaotisk infrastruktur med vår IoT-anslutningslösning och ger tillgång till BMS till alla byggnadsoperatörer. Wattsense tillåter små och medelstora byggnader att skapa ett BMS-nätverk och komma åt sin utrustning genom att ta bort teknisk komplexitet. Att ge snabb åtkomst till BMS-data hjälper företag att leverera högre teknisk personaleffektivitet, öka byggnadskomforten och avsevärt minska energi- och koldioxidavtryck.

Leave a Reply

Your email address will not be published.